accessibility
#7

שובל שרף

בת 20גובה 1.76פתח- תקווה
1. היא שירתה בחיל המודיעין וכיום עובדת בחברת הביטוח מגדל. 2. היא זכתה בשני תארי הצטיינות במהלך שירותה הצבאי. 3. המוטו שלה הוא "אנחנו יוצרים את המציאות שבה אנחנו חיים". 4. היא תמיד נושאת בתיק שלה ספר תהלים קטן ששומר עליה. 5. היא עברה חרם ארוך שנים, עד לסיום התיכון, מצד חברותיה לשכבה. החוויה הזו לימדה אותה רבות על עצמה. "אני חזקה, אני מחושלת והמשפחה שלי תמיד מאחוריי".