accessibility
#10

נועם דהן

בת 22שדרות
1. נועם קצינת חינוך בשירות קבע, ובמקביל לומדת לתואר במדעי החברה במכללה האקדמית אשקלון. 2. ההתמחות שלה היא משאבי אנוש, והיא רוצה מאוד למצוא עבודה שמתמקדת ביחסים עם אנשים. 3. יש לה חבר מגיל 15, שהציע לה נישואים בהפקה מושקעת על חוף הים בתאילנד. היא ענתה "כן" 4. היא הגיעה לתחרות כדי להעלות את המודעות למצב בדרום. חשוב לה שיידעו ששדרות היא הרבה מעבר לטילים וקסאמים. 5. איך ניצלתי את תקופת הקורונה: "בניגוד להרבה אנשים, אני כן המשכתי בשגרת העבודה שלי כי אני קצינת חינוך בצה״ל. אבל הייתה חסרה לי מאוד הקרבה לסבתא וסבא. אני טיפוס מאוד משפחתי".